ข่าวประกาศ

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 4,7 งบประมาณจำนวน 51,000 บาท
14 พ.ย. 2566 15:07:47   เข้าชม   17

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 9 งบประมาณจำนวน 6,400 บาท
30 ต.ค. 2566 13:54:37   เข้าชม   46

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 1,2,10 งบประมาณจำนวน 15,700 บาท
30 ต.ค. 2566 13:52:30   เข้าชม   21

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 5,6 งบประมาณจำนวน 16,700 บาท
30 ต.ค. 2566 13:25:02   เข้าชม   19

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 งบประมาณจำนวน 55,000 บาท
18 ส.ค. 2566 11:18:49   เข้าชม   48

บาท โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 งบประมาณจำนวน 148,000 บาท
18 ส.ค. 2566 11:16:28   เข้าชม   35

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกก่องหมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 งบประมาณจำนวน 109,000 บาท
18 ส.ค. 2566 11:14:13   เข้าชม   42

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 ถนนสายหน้าวัดโพธิ์ศรีสว่าง งบประมาณจำนวน 51,500 บาท
3 ส.ค. 2566 15:42:45   เข้าชม   44

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอกหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดใหม่ชัยมงคล งบประมาณจำนวน 86,000 บาท
27 ก.ค. 2566 15:17:02   เข้าชม   48

โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุญมาจันทร์ประสิทธิ์ งบประมาณจำนวน 110,000 บาท
27 ก.ค. 2566 15:16:37   เข้าชม   50

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด งบประมาณจำนวน 118,000 บาท
6 มิ.ย. 2566 11:01:47   เข้าชม   45

โครงการต่อเติมปรับปรุงข้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง งบประมาณจำนวน 99,000 บาท
2 มิ.ย. 2566 10:18:19   เข้าชม   53
 ภาพกิจกรรม ลิงค์หน่วยงานราชการ