ข่าวประกาศ

โครงการก่อสร้างหอถังสูง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 งบประมาณจำนวน 341,000 บาท
6 มี.ค. 2567 16:15:54   เข้าชม   133

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ถนนสายเส้นหน้าวัด ไปหนองกรป.กลาง งบประมาณจำนวน 245,400 บาท
6 มี.ค. 2567 16:12:46   เข้าชม   123

โครงการก่อสร้างถนนยกร่องถนนดิน หมู่ที่ 6 ถนนสายบ้านวังหินไปบ้านโสกกาว งบประมาณจำนวน 363,000 บาท
6 มี.ค. 2567 16:09:54   เข้าชม   145

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง จำนวน 4 จุด งบประมาณจำนวน 153,000 บาท
6 มี.ค. 2567 16:06:22   เข้าชม   142

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 งบประมาณจำนวน 245,400 บาท
6 มี.ค. 2567 16:01:48   เข้าชม   111

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 4,7 งบประมาณจำนวน 51,000 บาท
14 พ.ย. 2566 15:07:47   เข้าชม   173

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 9 งบประมาณจำนวน 6,400 บาท
30 ต.ค. 2566 13:54:37   เข้าชม   179

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 1,2,10 งบประมาณจำนวน 15,700 บาท
30 ต.ค. 2566 13:52:30   เข้าชม   133

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 5,6 งบประมาณจำนวน 16,700 บาท
30 ต.ค. 2566 13:25:02   เข้าชม   114

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 งบประมาณจำนวน 55,000 บาท
18 ส.ค. 2566 11:18:49   เข้าชม   147

บาท โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 งบประมาณจำนวน 148,000 บาท
18 ส.ค. 2566 11:16:28   เข้าชม   85

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกก่องหมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 งบประมาณจำนวน 109,000 บาท
18 ส.ค. 2566 11:14:13   เข้าชม   132
 ภาพกิจกรรม ลิงค์หน่วยงานราชการ