ภาพกิจกรรม

21 ก.พ. 2566 11:18:38  เข้าชม   114
กิจกรรม Big cleaning Day อบต.หนองแดง

14 มิ.ย. 2565 10:15:54  เข้าชม   168
ประชุมประจำเดือน มิ.ย.65

27 เม.ย. 2565 14:08:55  เข้าชม   202
ประชุมประจำเดือน เม.ย.65


24 มี.ค. 2565 09:36:46  เข้าชม   185
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 65

18 ก.พ. 2565 10:04:29  เข้าชม   218
ประชุมประจำเดือน ก.พ.2565

23 ต.ค. 2564 15:15:02  เข้าชม   301
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 256416 ส.ค. 2564 14:13:44  เข้าชม   221
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564


27 ต.ค. 2563 14:17:51  เข้าชม   370
23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

29 ม.ค. 2562 15:29:53  เข้าชม   584
วันเด็ก 12 มกราคม 256220 มิ.ย. 2560 13:28:23  เข้าชม   303
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก