ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
23 พ.ย. 2566 11:29:43   เข้าชม   8

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ : OSS
21 พ.ย. 2566 11:02:06   เข้าชม   11

แผนดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยบริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ : OSS
21 พ.ย. 2566 10:50:54   เข้าชม   7

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 4,7 งบประมาณจำนวน 51,000 บาท
14 พ.ย. 2566 15:07:47   เข้าชม   17

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 9 งบประมาณจำนวน 6,400 บาท
30 ต.ค. 2566 13:54:37   เข้าชม   46

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 1,2,10 งบประมาณจำนวน 15,700 บาท
30 ต.ค. 2566 13:52:30   เข้าชม   22

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง หมู่ที่ 5,6 งบประมาณจำนวน 16,700 บาท
30 ต.ค. 2566 13:25:02   เข้าชม   19

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
19 ต.ค. 2566 10:02:32   เข้าชม   37

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
19 ต.ค. 2566 10:01:18   เข้าชม   23

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
19 ต.ค. 2566 10:00:04   เข้าชม   22

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
19 ต.ค. 2566 09:55:21   เข้าชม   14

พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
10 ต.ค. 2566 15:15:39   เข้าชม   36
 ภาพกิจกรรม ลิงค์หน่วยงานราชการ