ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
23 พ.ย. 2566 11:29:43   เข้าชม   8

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ : OSS
21 พ.ย. 2566 11:02:06   เข้าชม   11

แผนดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยบริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ : OSS
21 พ.ย. 2566 10:50:54   เข้าชม   7

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
19 ต.ค. 2566 10:00:04   เข้าชม   22

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
19 ต.ค. 2566 09:55:21   เข้าชม   14

พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
10 ต.ค. 2566 15:15:39   เข้าชม   37

พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
10 ต.ค. 2566 15:14:37   เข้าชม   25

เชิญประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
28 ส.ค. 2566 13:41:06   เข้าชม   36

รายงานประชุมสภาสมัย 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
11 ส.ค. 2566 15:03:42   เข้าชม   41

รายงานการประชุมสภา 2566 สมัยแรก
11 ส.ค. 2566 14:52:22   เข้าชม   34

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 2
11 ส.ค. 2566 14:31:22   เข้าชม   38

เชิญประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
4 ส.ค. 2566 14:14:56   เข้าชม   30
 ภาพกิจกรรม ลิงค์หน่วยงานราชการ