ข่าวประกาศ

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
13 มิ.ย. 2567 11:20:08   เข้าชม   7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
4 ธ.ค. 2566 10:38:57   เข้าชม   26

คำสั่ง อบต.หนองแดง เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 67
27 พ.ค. 2567 15:22:35   เข้าชม   47

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 116-07 สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง ตำบลหนองแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
29 เม.ย. 2567 10:03:06   เข้าชม   158

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
18 เม.ย. 2567 09:30:36   เข้าชม   150

แบบรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2567 ข้อ 016
1 เม.ย. 2567 15:15:32   เข้าชม   244

แบบรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2567
1 เม.ย. 2567 15:13:48   เข้าชม   189

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 เม.ย. 2567 10:37:05   เข้าชม   172

การขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ประจำปี พ.ศ.2567
22 เม.ย. 2567 16:32:34   เข้าชม   259

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
19 เม.ย. 2567 15:13:08   เข้าชม   527

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
19 เม.ย. 2567 14:20:35   เข้าชม   173

สรุปรายงานการดำเนินงานนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy)
19 เม.ย. 2567 14:03:17   เข้าชม   289
 ภาพกิจกรรม ลิงค์หน่วยงานราชการ