ข่าวประกาศ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
27 เม.ย. 2566 14:32:02   เข้าชม   115

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2566
3 มี.ค. 2566 10:50:55   เข้าชม   94

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
27 เม.ย. 2566 12:03:42   เข้าชม   80

การประเมินจริยธรรม อบต.หนองแดง
27 เม.ย. 2566 10:38:20   เข้าชม   111

การขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.หนองแดง
27 เม.ย. 2566 10:17:02   เข้าชม   73

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
26 เม.ย. 2566 14:55:32   เข้าชม   56

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
26 เม.ย. 2566 14:54:01   เข้าชม   60

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
26 เม.ย. 2566 14:45:53   เข้าชม   52

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
26 เม.ย. 2566 14:44:13   เข้าชม   75

รายงานผลสำรวจความพึ่งพอใจประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
26 เม.ย. 2566 13:14:18   เข้าชม   79

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
26 ต.ค. 2565 10:48:57   เข้าชม   59

รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
3 เม.ย. 2566 10:30:55   เข้าชม   76
 ภาพกิจกรรม ลิงค์หน่วยงานราชการ