ข่าวประกาศ

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 116-07 สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง ตำบลหนองแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
29 เม.ย. 2567 10:03:06   เข้าชม   157

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
18 เม.ย. 2567 09:30:36   เข้าชม   149

แบบรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2567 ข้อ 016
1 เม.ย. 2567 15:15:32   เข้าชม   242

แบบรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2567
1 เม.ย. 2567 15:13:48   เข้าชม   189

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 เม.ย. 2567 10:37:05   เข้าชม   172

การขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ประจำปี พ.ศ.2567
22 เม.ย. 2567 16:32:34   เข้าชม   258

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
19 เม.ย. 2567 15:13:08   เข้าชม   526

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
19 เม.ย. 2567 14:20:35   เข้าชม   173

สรุปรายงานการดำเนินงานนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy)
19 เม.ย. 2567 14:03:17   เข้าชม   289

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
19 เม.ย. 2567 11:51:54   เข้าชม   178

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ 2567
19 เม.ย. 2567 11:06:10   เข้าชม   172

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
19 เม.ย. 2567 09:22:49   เข้าชม   247
 ภาพกิจกรรม ลิงค์หน่วยงานราชการ